Çerez Örnek
canlı destek

Numune Kabul Şartları

NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 

Numuneler kabul ederken aşağıdaki kriterler doğrultusunda hareket etmelidir.

 

 • Numune miktarının yeterliliği: Gelen numunelerde, şişeler en az 1 Litre ve şişenin 3’te ikisi dolu olmalıdır. Aksi takdirde gelen numuneler kabul edilemez.
 • Şahit numune mümkünse getirilmelidir.
 •  EPDK aracılığıyla gelen numunelerin bir şişesi şahit numunedir. Diğer  şişeler ise  analize gönderilecek numune olmalıdır. EPDK numunelerinde şahit numune olmadan numune kabul edilmez ve EPDK’ya bu konuda bilgi verilir.
 • Mühürün sağlam olması(Mühürlü Numuneler). EPDK numuneleri

                      mühürlü ve mühürleri sağlam olmak zorundadır.

 • Etiket ve Kodlama varlığı bilgileri (Numunelerin Tanımlı Olup Olmadığı)
 • Form İçeriği ile numunenin uygunluğu

 

    

Gelen numunelerde herhangi bir uygunsuzluk saptanması durumunda (numune miktarının yetersizliği, taşıma koşullarının uygunsuzluğu gibi) numune; uygunsuzluğun tanımlandığı, Numune Red Belgesi Formu doldurularak reddedilir. Eğer gelen numune,

 

 • Elden getirilmişse, teslim alınmaz ve uygun koşullarda tekrar numune getirilmesi sağlanır.
 • Kargo ile gelen numunelerde, kargo görevlisinin yanında kargo açılır ve numunelerin sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Sağlam değilse teslim alınmaz ve müşteri derhal aranarak numunenin uygunsuzluğu nedeniyle analize alınamayacağı bildirilir ve uygun koşullarda numune gönderilmesi sağlanır.
 • Kargo görevlisinin kargoyla gelen numunenin kontrolüne izin vermemesi durumunda, numune red edilir ve müşteri bilgilendirilir.

 

Şahit olarak gönderilen numuneler, saklanması gereken süre boyunca (Analiz Raporu’nun verildiği tarihten itibaren 3 ay boyunca, mahkemelik bir durum söz konusuysa mahkeme süresi boyunca)  Numune Kabul Sorumlusu tarafından saklama koşullarına göre ilgili depolara kaldırılır. Saklama süresi dolan numuneler ATIK YÖNETMELİĞİ’NE uygun olarak bertaraf edilir.

NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 

Numuneler kabul ederken aşağıdaki kriterler doğrultusunda hareket etmelidir.

 

 • Numune miktarının yeterliliği: Gelen numunelerde, şişeler en az 1 Litre ve şişenin 3’te ikisi dolu olmalıdır. Aksi takdirde gelen numuneler kabul edilemez.
 • Şahit numune mümkünse getirilmelidir.
 •  EPDK aracılığıyla gelen numunelerin bir şişesi şahit numunedir. Diğer  şişeler ise  analize gönderilecek numune olmalıdır. EPDK numunelerinde şahit numune olmadan numune kabul edilmez ve EPDK’ya bu konuda bilgi verilir.
 • Mühürün sağlam olması(Mühürlü Numuneler). EPDK numuneleri

                      mühürlü ve mühürleri sağlam olmak zorundadır.

 • Etiket ve Kodlama varlığı bilgileri (Numunelerin Tanımlı Olup Olmadığı)
 • Form İçeriği ile numunenin uygunluğu

 

    

Gelen numunelerde herhangi bir uygunsuzluk saptanması durumunda (numune miktarının yetersizliği, taşıma koşullarının uygunsuzluğu gibi) numune; uygunsuzluğun tanımlandığı, Numune Red Belgesi Formu doldurularak reddedilir. Eğer gelen numune,

 

 • Elden getirilmişse, teslim alınmaz ve uygun koşullarda tekrar numune getirilmesi sağlanır.
 • Kargo ile gelen numunelerde, kargo görevlisinin yanında kargo açılır ve numunelerin sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Sağlam değilse teslim alınmaz ve müşteri derhal aranarak numunenin uygunsuzluğu nedeniyle analize alınamayacağı bildirilir ve uygun koşullarda numune gönderilmesi sağlanır.
 • Kargo görevlisinin kargoyla gelen numunenin kontrolüne izin vermemesi durumunda, numune red edilir ve müşteri bilgilendirilir.

 

Şahit olarak gönderilen numuneler, saklanması gereken süre boyunca (Analiz Raporu’nun verildiği tarihten itibaren 3 ay boyunca, mahkemelik bir durum söz konusuysa mahkeme süresi boyunca)  Numune Kabul Sorumlusu tarafından saklama koşullarına göre ilgili depolara kaldırılır. Saklama süresi dolan numuneler ATIK YÖNETMELİĞİ’NE uygun olarak bertaraf edilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ